Rörelse genom pandemin

Pandemin och nedstängda gym eller rekommendationer att inte besöka gym gör det svårare för människor att bibehålla sina träningsrutiner. Man faller ur den dagliga rörelsen i och med att många jobbar hemifrån, man behöver inte längre transportera sig till och från...